Manual Sbuywebsite.com
 
สถิติ (Shop Statistics)
ภาพรวม
สถิติ ใช้แสดงข้อมูลร้านค้า การเปิดร้านค้า / ปรับปรุงร้านค้า / สินค้าทั้งหมด / ผู้ชมทั้งหมด
รูปแบบ สถิต


สถิติ
เปิดร้านค้า 08/02/2012
ปรับปรุงร้านค้า 17/07/2021
สินค้าทั้งหมด 9
ผู้ชมทั้งหมด 145,129
รูปแบบ จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์
ผู้ชม
วันนี้ 5
เมื่อวาน 19
ทั้งหมด 145,129
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 5
เมื่อวาน 19
ทั้งหมด 213,660

1. กดเลือกฟังชั่น Edit Layout

2.กดเลือก  Add Module 

ดังเช่นในรูปค่ะ

3. กดเลือก Other 

4.กดเลือก GO ค่ะ
5. กดเลือก Shop Statistics  และกด Action ค่ะ
จะได้ข้อมูลการปรับปรุงร้านล่าสุดดังรูปค่ะ

6. เมือต้องการเปลี่ยนกรอบ ให้่กดเลือก  Select  Border ค่ะ
7. เมื่อเลือกกรอบที่ต้องการได้แล้ว ก็ทำการกด Action ค่ะ
เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะปรากฎดังรูปค่ะ
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ (Visitor)
ภาพรวม
Visitor ใช้แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์
1.ไปหน้าที่ต้องการสร้างเมนู
2.มาที่เมนู Edit Layout
    กดเลือก Insert Layout >>> กดเลือก Layout >>> เลือก Action

จะปรากฎหน้าตาตามกรอบสีแดงค่ะ
3. กดเลือก  Add Module 
     เลือก Other ตามกรอบสีแดง แล้วกด GO ค่ะ
4. กดเลือกฟังชัน Visitor แล้วกด Action ค่ะ
กลับไปหน้าก่อนนี้
เมื่อทำเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าตาเหมือนในกรอบสีแดงค่ะ

**หากต้องการตกแต่งเพิ่มเติม ให้กดเลือกฟังชัน Edit Content 
การเลือกฟ้อน ขนาด สี ข้อความสถิติ
การเลือกฟ้อน ขนาด สี ข้อความสถิติ

1. กดเลือก  Font Setting เหมือนในกรอบสีแดงค่ะ

2.จะปรากฎหน้าต่างเหมือนในรูปค่ะ  จากนั้นสามารถเปลี่ยนสี หรือแบบอักษรได้ตามชอบเลยค่ะ

Text Font : เลือกรูปแบบตัวอักษรที่ใช้แสดง

Text Size : เลือกขนาดตัวอักษร

การใส่กรอบของสถิติ

1.กดเลือก  Select Border เหมือนในกรอบสีแดงค่ะ
2.จะปรากฎหน้าตาเหมือนในรูปค่ะ  จากนั้นสามารถเลือกกรอบที่ต้องการได้เลยค่ะ
Copyright © 2014   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×